Claudia
Kinderfeestje/Workshop
+31 (0)40 248 30 09
Alle Dr. Bauman producten zijn : Huidvriendelijk Diervriendelijk Milieuvriendelijk
Dr. Baumann Cosmetic
Huidverzorgingspraktijk
Privacy Privacy Verklaring Huidverzorgingspraktijk Claudia mei 2018 Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking  van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens ben ik Claudia Derwort. De eigenaresse van uidverzorgingspraktijk Claudia. In deze Privacyverklaring wil de heldere en transparante informatie geven over hoe ik in Huidverzorgingspraktijk Claudia omga met persoonsgegevens en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Huidverzorgingspraktijk Claudia en aanverwante platformen. Huidverzorgingspraktijk Claudia zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je mij verstrekt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Hiervoor is een eed (geheimhoudingsplicht/beroepsgeheim) afgelegd, aan welke iedere geregistreerde verzorgende zich dient te houden. 1). Doeleinden Huidverzorgingspraktijk Claudia verzamelt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: - Voor het geven van een behandeling - Voor het aanleggen van een klantenbestand - Om je te kunnen bereiken bij wijzigingen of annuleringen van mijn diensten of      producten - Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten - Voor het opstellen van jouw factuur en de financiële administratie - Voor online/offline marketingcampagnes 2). Persoonsgegevens die worden vastgelegd Huidverzorgingspraktijk verwerkt jouw gegevens doordat je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: -NAW- gegevens aangevuld met telefoonnummers, emailadressen, geboortedatum. - (Medische) gegevens die door jou aan mij worden verstrekt en nodig zijn voor uitoefening van mijn   diensten.   3). Bewaartermijn van jouw gegevens Huidverzorgingspraktijk Claudia bewaard jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel          waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens ten behoeve van de   crediteuren/debiteuren administratie worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Dossiers hebben een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. 4). Worden je gegevens met derden gedeeld? Huidverzorgingspraktijk Claudia versterkt uitsluitend persoonsgegevens aan derden op verzoek van jouw zelf of als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Met deze partijen (verwerkers) zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze privacyverklaring is iet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn dienst zijn verbonden. Huidverzorgingspraktijk Claudia raadt je aan de privacy- verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.   5). Cookies, laat ze voor je werken Huidverzorgingspraktijk Claudia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. 6). Beveiliging Huidverzorgingspraktijk Claudia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Dit houdt onder meer in dat de website gebruikt maakt van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan de adresbalk “https’,het hangslotje in de adresbalk en het woord ‘veilig ’voor de url. Het is toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op via  info@huidverzorgingspraktijkclaudia.nl  7). Jouw rechten over gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huidverzorgingspraktijk Claudia e je hebt het recht op gegevensover- draagbaarheid. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden ingediend aan info@huidverzorgingspraktijkclaudia.nl.  Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat Huidverzorgingspraktijk Claudia gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Wijzigingen van persoonsgegevens worden binnen een termijn van 4 weken afgehandeld. Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy- bescherming. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 8). Wijzigingen Huidverzorgingspraktijk Claudia kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. 9). Contactgegevens Huidverzorgingspraktijk Claudia Aroldo 34 5629PZ Eindhoven KvK 170 87336 www.huidverzorgingspraktijkClaudia.nl info@huidverzorgingspraktijkclaudia.nl 040-2483009 of 0655916363 Dank je voor het lezen. Groeten Claudia Derwort
Huidverzorgingspraktijk
Claudia